LEEP KONİZASYON İŞLEMİ

  • Konizasyon (koni biyopsisi) ve LEEP (loop elektrocerrahi eksizyon prosedürü), servikal displazi vakalarında serviksteki anormal dokuyu tanımlayan ve çıkaran tedavilerdir.

  • Konizasyon, laboratuvar incelemesi için anormal dokudan koni şeklindeki bir bölümü çıkardığı için koni biyopsisi olarak da adlandırılır.

  • LEEP, rahim ağzındaki anormal dokuyu kesmek için ince bir elektrikli tel kullanır.

  • Hem konizasyon hem de LEEP, anormal dokuyu çıkarır ve kanser veya displazi hücrelerinin mevcut olup olmadığını belirlemek için uygun biyopsi örnekleri sağlar.

  • Konizasyon, bir hastane veya cerrahi merkezinde (geceleme olmaksızın) yapılan yatarak bir prosedürdür ve LEEP, bir klinikte yapılan ayakta tedavi prosedürüdür.

  • Prosedürlerden kaynaklanan bazı riskler arasında anormal vajinal kanama, erken doğum şansının artması ve infertilite ile sonuçlanabilecek serviksin daralmasının nadir olasılığı yer alır.

Konizasyon ve LEEP nedir?

Konizasyon (koni biyopsisi veya soğuk bıçak biyopsisi) ve halka elektrocerrahi eksizyon prosedürü (LEEP), anormal ve kanser öncesi dokuyu çıkaran ve biyopsi örneği sağlayan servikal displazili kadınlar için tedavi seçenekleridir .

Konizasyon, kanser olup olmadığını anlamak için laboratuvar incelemesi için bir biyopsi örneği sağlamak üzere servikste yüksek olan kanser öncesi dokunun koni şeklindeki bir bölümünü çıkarır.

LEEP, kolposkopide tanımlanan anormal dokuyu çıkarmak için düşük voltajlı elektrikli bir tel kullanır ve bu, serviksin büyütülmüş bir görünümünü sağlar. LEEP ayrıca kolposkopi ile görülemeyen serviksteki anormal dokuyu da çıkarabilir. Bu durumlarda konizasyona göre LEEP tercih edilir.

Servikal displazi, kanser öncesi hücrelerin serviks yüzeyinde biriktiği bir durumdur. Tipik olarak kanserli olmasa da, servikal displazi tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine yol açabilir. Servikal displazi tipik olarak Pap smear sırasında keşfedilir.

Bir jinekolojik onkoloğun tavsiyesi ile birlikte displazinin evresi, bir kadının hangi prosedür yolunu seçeceğine rehberlik edecektir. Konizasyon prosedürleri daha kesindir ve LEEP yönteminden daha fazla dokuyu çıkarabilir. LEEP, yüksek dereceli servikal displazi vakalarında daha sık kullanılır ve hem tedavi hem de tanı prosedürüdür.

Konizasyon ve LEEP nasıl yapılır?

Konizasyon, anormal, kanser öncesi hücreleri rahim ağzından çıkaran bir ameliyattır. Konizasyon, esas olarak, anormal dokunun büyük bir koni şeklindeki bölümünün yanı sıra az miktarda normal dokuyu çıkaran ve böylece normal dokudan bir alan servikste kalan serviksin yoğunlaştırılmış bir biyopsisidir.

LEEP ile birlikte konizasyon yapılabilir. Konizasyon, biyopsi için koni şeklindeki dokuyu çıkarır ve anormal dokuyu çıkarmak için LEEP kullanılır.

Tipik olarak genel anestezi altında yapılan konizasyon, hastalara tüm genital bölgeyi uyuşturan lokal anestezik veya epidural seçeneği sunar. Cerrah, serviksin büyük bir kısmını çıkarır. Çıkarıldıktan sonra doku bir patoloji laboratuvarına gönderilir.

LEEP yöntemi, anormal hücreleri serviksten çıkarmak için vajinal olarak yerleştirilen düşük voltajlı elektrikle çalışan bir tel döngü cihazı kullanır. LEEP, daha az hücreyi ortadan kaldırır ve genellikle konizasyondan daha ucuzdur ve gerçekleştirilmesi daha kolaydır. LEEP sırasında hastalar genel anesteziye alınmazlar; jinekolog onkolog serviksi lokal anestezi ile uyuşturur.

Elektrocerrahi olarak da bilinen bir LEEP prosedürü, daha sonra kanser için test edilen dokuyu çıkarır. Bu, teşhise yardımcı olur ve ayrıca anormallik için gelecekteki bir tedavi sürecini yönlendirmeye yardımcı olur. Bir LEEP veya konizasyon prosedürünün ardından doku, bir tanıyı doğrulamak ve uygun bir tedavi planı ile devam etmek için test için bir patoloji laboratuvarına gönderilir.

Konizasyon ve LEEP İşlemi Sonrası

Konizasyon veya LEEP prosedüründen sonra hastalar eve gitmeden önce birkaç saat izlenir. Her iki prosedürü takip eden haftada vajinal kanama olabilir. İşlemi takip eden üç hafta boyunca adet gören kadınlar tampon yerine ped kullanmalı ve her türlü cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

Bir konizasyon prosedürünün ardından, kadınların birkaç test sonucu normale dönene kadar altı ayda bir veya bir jinekolojik onkolog tarafından önerilen sıklıkta Pap testi yaptırmaları gerekecektir.

Konizasyon ve LEEP'in riskleri ve yan etkileri

Konizasyon bazı cerrahi riskler taşır.

  • Bazen ameliyattan sonraki kanama o kadar şiddetlidir ki takip tedavileri gerekir.

  • Nadir durumlarda, konizasyon serviksin daralmasına neden olarak doğurganlık sorunları yaratır.

  • Konizasyon geçiren kadınların düşük yapma veya erken doğum yapma şansı da artar.

  • Konizasyon, anormal doku ve hücrelerin tanımlanmasında gelecekteki muayeneleri zorlaştırabilecek skarlaşmaya neden olabilir.

LEEP'in servikal displazi için çok etkili bir tedavi olduğu kanıtlanmıştır. Göz önünde bulundurulması gereken bazı riskler arasında serviksin nadiren enfeksiyon olasılığı, serviksin daralması (olası doğurganlık sorunlarıyla birlikte) ve erken doğum sayılabilir. 

 

 

 << Anasayfa'ya Dön

Etiketler :