LEEP KONİZASYON İŞLEMİ


LEEP; rahim ağzının CIN veya SIL gibi hücresel değişiklikleri ile kanser öncüsü (servikal prekanseröz) lezyonları uygulanan oldukça etkili ve modern bir işlemdir.


Dokuyu çıkartma (eksizyon) işleminde ucunda telden bir halka bulunan kalem şeklinde bir alet kullanılmaktadır. “loop koter” adı verilen bu alet  elektrik ile yakarak kesme özelliğine sahiptir.

Leep (Letz) işlemi  “sıcak konizasyon” olarak da bilinip adlandırılmaktadır. Rahim ağzı, koni şekilinde yakılarak çıkarılıp işlem gördüğü için bu ad verilmiştir. Ameliyathane şartlarında rahim ağzı dokusunun bistüri ile kesilerek çıkarılması ise ‘’konizazyon veya ‘’soğuk konizasyon’’ olarak bilinmektedir.

LEEP ile ilgili görsel sonucu


Konizasyon ameliyatı, ameliyat sonrası iyileşme süreci leep işlemine  daha uzun ve daha travmatik bir işlemdir.

Rahim ağzında kanserin en sık yerleştiği bölge servikal kanal içinde yer alan bölgelerdir. Bu bölge içerisinde “transformasyon zonu” veya “skuamo-kolumnar bileşke “olarak adlandırılan geçiş bölgesi yer almaktadır. Leep işleminde çıkarılan bölge bu transformasyon bölgesidir. Bu yüzden İngiltere ve diğer bazı ülkelerde LEEP yerine yerine LLETZ (Large Loop Excision of the Transformation Zone)kısaltması kullanılmaktadır.

Nadiren kullanılan Leep anlamına gelen diğer İngilizce terimler ise LLEC (Large Loop Excision of the Cervix) ve Loop Cone Biopsy (Halka ile koni şeklinde parça alınması) dir.


LEEP konizasyon ne amaçla yapılır?
Rahim ağzı dokusunda problem saptanan hastalarda hem kesin tanı koymak hem de tedaviyi sağlamak amaçları ile leep işlemi yapılmaktadır.

Elektrikle çalışan bir alet ile rahim ağzı dokusunda patolojik değişimler gösteren dokular leep işlemi ile ağrısız ve kolay bir şekilde çıkarılmaktadır.


LEEP konizasyon (LLETZ) nasıl uygulanır?

LEEP işlemi, hastaneye yatmayı gerektirmeyen, ofis (jinekolog muayenehane) ortamında dahi uygulanabilen ağrısız ve basit bir işlem. Bu işlem öncesi hastaların hiçbir ön hazırlık yapmasına gerek duyulmamaktadır.

Leep işlemi, rahim ağzı dokusu (servikal doku) sinirsiz olduğu için genelde muayenehanelerde lokal anestesi (uyuşturarak) veya hastanın isteğine göre genel anestezi (uyutarak) altında yapılmaktadır.

Genel anestezi yapılacak hastaların işlemden en az 8 saat öncesinde yeme-içmeyi kesmeleri gerekmektedir.

Leep işleminde hasta öncelikle jinekolojik muayene masasına yatar. Daha sonra vajinanın açılarak rahim ağzının (serviks) görünür hale getirmeye yarayan ‘’spekum’’ denilen alet ile rahim ağzı görülür. Topraklamayı sağlamak için kalça altına özel pedler yerleştirilir. Bu pedler işlem sırasında elektrik enerjinin vücuttan atılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Ucunda ince telli bir halka bulunan kalem (“elektrokoter”)  ile elektrik verilerek rahim ağzı dokusu kesilerek çıkartılır. Leep işlemi genellikle 3-5 dakikada tamamlanan ve hastalara yatış işlemi gerektirmeyen, ayakta yapılan bir işlemdir.

LEEP konizasyon (LLETZ) avantajları nelerdir?
- Günümüzde rahim ağzını dondurma, yakma, lazerle tahrip etme, ve cerrahi olarak çıkarma işlemlerinin yerini Leep işlemi almıştır.
- Leep işlemi son derece basit, güvenilir ve kolay bir işlemdir.
- Elektrik akımı kullanılarak yapılan bu işlem ile kesme hem kolaydır hem de çevre dokulara zarar gelmemektedir. Arkada kalan dokulardaki damarlar da yandığı için işlem sırasında kanama gibi durumlar meydana gelmez.
- Leep ile yakılarak kesme işlemi sırasında çevre dokularda bir tahribat meydana gelmez. Rahim ağzı dokusu çıkarıldıktan sonra laboratuvarda yapılacak olan patolojik testler  son derece önemlidir.

- Leep’in diğer bir avantajı, rahim ağzı kanalının başladığı bölgeden itibaren çıkarılmasıdır. Rahim ağzı kanseri bu bölgede başladığı için bu büyük bir önem taşımaktadır.
- Bu işlemin en büyük avantajı ise kanser öncüsü hücrelerin aynı anda hem tanınmasına hem de tedavi edilmesine yardımcı olmasıdır.


Leep konizasyon işlemi sırasında ne tür sorunlar ortaya çıkabilir?

Leep işlemi sırasında hastalarda meydana gelebilecek olan en sık problem kanamaların olmasıdır.

Rahim ağzı dokusu çıkarma işleminde damar açılması sonucu meydana gelen kanamalarda kalem (koter) ucundaki tel çıkarılarak yerine topa benzeyen bir uç takılarak kanayan yer yakılır (koterize edilir).

Devam eden kanamalarda, kanamayı durdurmak için bazı sölüsyonlar kullanılır. Nadiren de olsa dikiş atmak gerekebilir.

Leep konizasyon sonrası ne zaman işimin başına dönebilirim?

Leep işlemini lokal anestezi ile yaptıran hastalar, işlem sonrası kendi başlarına kalkıp işlerine gidebilirler.

Genel anestezi ile Leep işlemi yaptıran hastaların ise o gün araba kullanmamaları ve günü evde dinlenerek geçirmeleri önerilmektedir.

İşlem sonra rahim ağzına ait dokular (Servikal doku) patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir.


LEEP (LLETZ) için kimler uygundur?
PAP smear sonucunda sonuçlarında CIN veya SIL saptanan kadınlar LEEP için uygun adaylardır.

Leep işlemi için, PAP smear test sonucunda CIN veya SIL saptanan kadınlar uygun adaylar arasında gelmektedir.

Konizasyon sonrası ne tür yakınmalarım olabilir?
Her cerrahi operasyonda olduğu gibi Leep işleminde de bir takım yakınmalar meydana gelebilir.

Fakat bu yakınmalar oldukça hafif yakınmalar olacaktır. Vajinal akıntı, kanama ve hafif ağrılar Leep işlemi sonrasında en sık gelen şikâyetler arasında yer almaktadır. Bu yakınmaları detaylandırmak gerekirse:

Leep işlemi sonrası lekelenme şeklinde kırmızı hafif kanamalar veya koyu kahverengi-siyah akıntı olması normal bir durumdur.Nadir de olsa işlemden 10-15 gün sonra bile aşırı miktarda kanamalar görülebilir.

En sık karşılaşılan bir diğer yakınma ise ağrıdır. İşlemden sonraki birkaç günde ağrı, hafif hafif veya kramp şeklinde devam edebilir.


Enfeksiyon, Leep işlemi sonrasında nadir görülen şikayetler arasında yer almaktadır. Bu gibi durumlarda ise aşırı ağrı, akıntı, kanama ve ateş bu duruma eşlik eder.

SOĞUK KONİZASYON

Sevikal kanal (rahim ağzı) dokusunun bistüri ile “koni şeklinde”cerrahi olarak çıkarılması işlemi Konizasyon olarak adlandırılır.

Servikal kanal bölümünün çıkarılması, rahim ağzı kanserleri genellikle “transformasyon zonu” veya “skuamo-kolumnar bileşke“ olarak adlandırılan servikal kanalda geliştiği için büyük bir önem taşımaktadır.

Rahim ağzı kanalının elektrikli kalem (koter) ile kesilerek çıkartılması işlemi“LEEP  (LLETZ)” olarak bilinmektedir. Cerrahi olarak bistüri ile kesilerek yapılan konizasyon “soğuk konizasyon” olarak da adlandırılmaktadır.

Konizasyon  ne zaman yapılır?

Smear testi sonucu servikal kana ağzından alınan hücrelerin laboratuvar incelemesinden sonucu normal dışı hücresel değişikliklerde konizasyon yapılır. Bu işlem ileri derecelerde patolojik smear testi, biyopsi sonuçları ve kolposkopi sonuçlarının uyuşmaması durumunda da yapılmaktadır.

Kolposkopik incelemer sonucu şüpheli hücreler rahim içi sınırlara kadar yayılıyor ise yine konizasyon yapılmalıdır.

Konizasyon “endoservikal küretajın pozitif” olduğu durumlarda da yapılmalıdır.

Endoservikal küretajın pozitif olması ne demektir?
Özellikle kolposkopik inceleme sırasında “küret” denilen kazıyıcı alet ile rahim kanalının içi kazınarak, alınan rahim içi dokular patolojik inceleme için laboratuvara gönderilmektedir.
Rahim kanalı hücrelerinin mikroskobik olarak patolojik değerlendirmesinde olumsuz hücresel değişimlerin saptanması durumuna “endocervical küretajın pozitif” olması denir.

Endoservikal küretajın pozitif olması durumunda hem cerrahi sınırı belirlemek hem de tedavi edici olmak için konizasyon işlemi yapılmaktadır.

Konizasyon nasıl yapılır?

Konizasyon, hastane koşullarında ve hasta genel anestezi (uyutularak) veya epidural anestezi (bölgesel anestezi) altındayken yapılmaktadır. Bu işlem genellikle 30 dakika kadar süren bir operasyondur.
Rahim ağzı kanalındaki anormal yapıdaki lejyonların “cerrahi sınır içinde” kalması ameliyatta önemli noktalar arasında gelmektedir.Patolojik incelemede, hücresel değişimler gösteren bölgenin çıkartılan doku içinde kalması (cerrahi sınır içinde kalması) aynı zamanda tam kür (tedavi) anlamına da gelmektedir.

Gebelerde konizasyon yapılabilir mi?

 

Smear testi hamilelerde sıklıkla yapılması gereken testler arasında gelmektedir. Fakat konizasyon işlemi hamilelerde gerekmedikçe yapılmaması gereken bir işlemdir. Çünkü gebelik döneminde yapılan konizasyon erken doğum risklerini arttırabilmektedir.

Konizasyon işleminin riskleri nelerdir?
Bu işlemdeki işlemindeki riskler leep işlemi ile benzerlik göstermekle beraber işlemin risk oranları leep’e göre daha fazladır. İşlem sırasında ve sonrasında kanama, ağrı ve enfeksiyon konizasyonun en önemli riskleri arasında gelmektedir.

Deneyimli doktorlar tarafından yapılan her cerrahi işlem işlem gibi konizasyonun da riskleri en aza indirgenebilir.

Bu işlemin işleminin riskleri ve ameliyat sonrası iyileşme süreci düşünüldüğünde soğuk konizasyon bir kaç özel durum haricinde günümüzdeki yerini “leep konizasyona (letz)” bırakmıştır.

Konizasyon sonrası nelere dikkat etmek gereklidir?
- Konizasyon sonrası kişilerin düzenli smear testlerini ve jinekologlarının uygun gördüğü şekilde kolposkopik değerlendirmelerini yapmaları gerekmektedir.
- Konizasyon sonrası dikkat etmeniz durumlar
- Konizasyon ameliyatı sonrası jinekoloğunuzun size reçete ettiği ağrı kesici ilaçları ve antibiyotikleri kullanmayı ihmal etmeyiniz.
- İşlem sonrası en az bir buçuk ay süreyle cinsel ilişkiden, havuz ve denize girmekten  uzak durunuz
- Konizasyon sonrası devam eden akıntılara karşı hijyenik ped kullanılabilir ancak enfeksiyon riskini arttıracağından dolayı vajinal tampon kullanmayınız.
- 4-5 gün ağır egzersizden kaçınınız.
- Kanamanızın devam ettiği sürece banyonuzu ayaktan duş şeklinde yapınız.
 -Soğuk konizasyon sonrası patoloji sonucunuzu takip ediniz.
- Jinekoloğunuz ile işlem sonrası izlemleriniz ve smear testleriniz için temasınızı devam ettiriniz.

 

 

 

 

 

 << Anasayfa'ya Dön

Etiketler :