Rahim ağzı kanser aşısı

Amerika ve bazı batılı ülkelerde rahim ağzı kanserinden korunmak iddiası ile HPV aşıları kullanılmaktadır.Ancak şu ana kadar olan veri bu aşıların yalnızca rahim ağzı kanserinin öncüsü olabilecek lezyonları bir ölçüde(%20-40) azalttığı yönündedir. Henüz rahim ağzı kanserini azalttığına dair bilimsel bir veri yoktur.Bu aşılar HPV infeksiyon riskini azaltmaktadırlar ve serviks kanseride HPV ile sıklıkla birlikte görüldüğü için rahim ağzı kanserini de azaltacakları varsayılmaktadır.

 

İlk başlarda 2 ve 4 HPV tipine karşı geliştirilen aşılar 2015 yılında 9 HPV tipini içine alacak şekilde yenilenmiştir.Ancak aşının yaygınlaştırılması ile ilgili problemler vardır. Yan etkilerin oluşu, nadirende olsa cidi nörolojik sekel bırakma riski ve aşı sonrası hala smear testlerine devam edilme zorunluluğu aşılar ile ilgili çekincelerdir

 

 Kadınları servikal kanserlerden koruduğu iddia edilen bu aşı, 13-26 yaş arasındaki kadınlara  ve 11-14 yaş kız ve erkek çocuklara önerilmektedir. Ancak HPV-aşısı ile ilgili bir fikir birliği yoktur, aşının yan etkilerini fazla oluşu, toplumda görülme sıklığı 100.000/ 4 olan rahim ağzı kanseri için tüm kadınların aşılanmasının kabul edilebilir olmaması, aşının rahim ağzı kanserini önlediğine dair elde henüz kesin bir verinin olmayışı, bazı ülkelerde aşı sonrası felç ve ölümlerin görülmesi HPV-aşısına karşı bir tedirginlik ortaya çıkarmıştır. Ulusal aşılama programına bu aşıyı alan bazı ülkeler daha sonra  aşıyı programdan çıkarmışlardır(Japonya, Hindistan).Ayrıca rahim ağzı kanserinin önlenmesinde yıllardır etkinlği ispatlanmış smear testlerinin varlığı ve aşı yapılsa dahi smear testlerine devam etme zorunluluğu göz önüne alındığında aşıya güven gittikçe sarsılmaktadır. HPV –aşısı üreten firmalar aşıları zaman içerisinde değişikliğe uğratmışlardır, Değişik HPV tiplerine karşı sürekli aşılar geliştirilmektedir. İki, dört ve dokuz HPV tipine karşı aşılar geliştirilmiştir. Ayrıca daha önce 4 lü HPV tipine karşı aşılanmış olan bireylerin dokuzlu aşı çıktığında tekrar aşılanıp aşılanmaması da gündeme gelmiştir.

HPV aşılarının HPV infeksiyonunu önlediği, rahim ağzı kanserini önlyebileceği varsayımı olduğu bilinmelidir.Bu gün için çoğu ülke bu karaı ailelere bırakmaktadır. Danimarka televizyonu tarafından aşağıdaki linkini verdiğim belgesel in izlenmesini önermekteyim.

 https://www.youtube.com/watch?v=GO2i-r39hok<< Anasayfa'ya Dön

Etiketler : , , , ,