SCI KAPSAMINDA OLAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

Bahraminejad R, Kadanalı S, Erten O, Bahar H. Reproductive failure and antisperm-antibody production among prostitutes. Acta Obstet Gynecol Scand 1991; 70: 483-485.
 
Acar B, Kadanalı S. Diminished growth hormone responses to L-Dopa in polycystic ovarian disease. Fertil Steril 1993; 60: 984-7.
 
 Acar B, Kadanalı S, Acar Ü. Rare gynecologic condition causing sciatic pain.Int J Gynecol Obstet 1993; 42: 50-1.
 
Sarı İ, Kurt A, Kadanalı S, Gündoğdu C, Bitiren M. Leiomyoma of the ovary: report of two cases and review of the literature. Acta Obstet Gynecol Scand 1995; 74: 480-482.
 
Kadanalı S, Küçüközkan T, Zor N, Kumtepe Y. Comparison of labor induction with misoprostol versus oytocin-PG E2 in term pregnancy. Int J Gynecol Obstet 1996; 54: 341-46.
 
Kadanalı S, Erten O, Küçüközkan T. Pelvic and periaortic pertioneal closure or non-closure at lymphadenectomy in ovarian cancer: effects on morbidity and adhesion formation.
Eur J Surg Oncol. 1996 Jun;22(3):282-5.
 
Kadanalı S, İngeç M, Küçüközkan T, Börekçi B, Kumtepe Y. Changes in leukocyte, granulocyte and lymphocyte counts following antenatal betamethasone administration to pregnant women. Int J Gynecol Obstet 1997; 58: 269-274.
 
Kadanalı S, Varoğlu E, Kömeç D, Uslu H. Evaluation of active and passive transport mechamisms in genital tracts of IUD bearing women with radionuclide hysterosalpingoscintigraphy. Contraception 2001,63:41-45
 
Kadanalı A, Taşyaran MA, Kadanalı S. Anthrax during pregnacy: Case reports and review. Clin Inf Dis 2003 May 15;36(10):1343-6.
 
Ingec M , H.G. Gursoy , L. Yildiz , Y. Kumtepe, Kadanali S. Serum levels of insulin, IGF-1, and IGFBP-1 in pre-eclampsia and eclampsia. Int J Gynaecol Obstet 2004;84(3):214-9
 
Altoparlak U, Kadanali A, Kadanali S..Correlation of urinary tract infections with the vaginal colonization in postmenopausal women] Mikrobiyol Bul. 2004 38(4):377-83
 
Altoparlak U, Kadanali A, Kadanali S. Genital flora in pregnancy and its association with group B streptococcal colonization.Int J Gynaecol Obstet. 2004 Dec;87(3):245-6.
 
Kumtepe Y, Kadanali S. Medical treatment of ruptured with hemodynamically stable and unruptured ectopic pregnancy patients. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004 Oct 15;116(2):221-5
 
Ingec M, Erdogan F, Kumtepe Y, Isaoglu U, Gundogdu C, Kadanali S. Management of bilateral fallopian tube carcinoma coexistent with tuberculous salpingitis: A Case Report. J Obstet Gynaecol Res 2005; 31: 65-7.
 
Ingec M, Kumtepe Y, Kadanali S, Ozdiller O. A rare case of ileal embedding by intrauterine device. Eur J Contr Rep Health Care 2005; 10:29-31.
 
Ingec M, Borekci B, Kadanali S. Elevated plasma homocysteine concentrations in severe preeclampsia and eclampsia. The Tohoku Journal of Experimental Medicine 2005; 206:225-31.
 
Kadanali A, Altoparlak U, Kadanali S. Maternal carriage and neonatal colonisation of group B streptococcus in eastern Turkey: prevalence, risk factors and antimicrobial resistance.Int J Clin Pract. 2005 Apr;59(4):437-40
 
Ingec M., H. Nazik, Kadanali S, “Urinary calcium excretion in severe preeclampsia and eclampsia,” Clin. Chem. Lab. Med., 44, 51-53 (2006).
 
Ingec M., B. Borekci, S. Altas ve Kadanali S, “Twin pregnancy with partial hydatidiform mole and coexistent normal fetus,” J. Obstet. Gynaecol.2006 26, 379-80
 
Uslu H, Varoglu E, Kadanali S. Yildirim M, Bayrakdar R, Kadanali A.99mTc-HMPAO labelled leucocyte scintigraphy in the diagnosis of pelvic inflammatory disease.Nucl Med Commun. 2006 Feb;27(2):179-83
 
Ingec M.,Kadanali S, F. Erdogan, Huge Teratoma of The Fallopian Tube: A Case Report. The Journal of Reproductive Medicine 2007; 52:247-9
 
Borekci B, Dane S, Gundogdu C, Kadanali S. Asymmetries in pelvic lymph nodes and their metastatic involvement by gynecologic cancer cells.J Obstet Gynaecol Res. 2007 Dec;33(6):829-33.,
 
Borekci B, Aksoy H, Al RA, Demircan B, Kadanali S. Maternal serum interleukin-10, interleukin-2 and interleukin-6 in pre-eclampsia and eclampsia.Am J Reprod Immunol. 2007 Jul;58(1):56-64.
 
Borekci B, Ingec M, Kumtepe Y, Gundogdu C, Kadanali S. Difficulty of the surgical management of a case with placenta percreta invading towards parametrium.J Obstet Gynaecol Res. 2008 Jun;34(3):402-4
 
Borekci B, Cadirci E, Albayrak A, Suleyman H, Halici Z, Kadanali S. Effects of progesterone on FSH-stimulated indomethacin ulcers in rats.Fertil Steril. 2008 Nov;90(5):1899-903
 
Dane S, Borekci B, Kadanali S. Right-sided lateralisation of ovarian cancer and right bias asymmetry for involved pelvic lymph nodes by ovarian cancer cells. Laterality. 2008 Sep;13(5):393-40
 
SCI KAPSAMINDA OLMAYAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR
 
 Dilmener M, Kadanalı S. Toksoplazmosis. Bülten 1986; 18:13-14.
 
Kadanalı S, Önvural A, Demir N. Tubal ve peritoneal faktörlerin değerlendirilmesinde diagnostik laparoskopinin rolü. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1990; 4: 34-39.
 
Kadanalı S, Erten O, Posacı C. İmmunolojik infertilite. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1991; 21: 999-1010.
 
 Demir N, Ergin S, Önvural A, Özgören B, Kadanalı S. Doğumda yenidoğanın değerlendirilmesinde yeni bir yöntem “Sigtuna skor sistemi”.Medial Kadın Doğum Dergisi 1991; 6: 425-29.
 
 Kırca Ü, Kadanalı S, Korur C, Erten O. Laparoskopik Sterilizasyon. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1992; 6: 224-7.
 
 Acar B, Kadanalı S. Türk kadınlarında postmenopozal over volümleri. Medial Kadın Doğum Dergisi 1992; 8: 39-40.
 
 Kadanalı S, Erten O. Tartışılan yönleriyle immünolojik infertilite. İzmir Devlet Hast. Tıp Dergisi 1991; 29: 114-20.
 
 Kadanalı S, Acar B. Polikistik over sendromu: Bir büyüme eksikliği sendromu mu? Kadın Doğum Dergisi 1992; 8: 262-4.
 
 Kadanalı S, Erten O. Fetal cinsiyet ve hiperemesis gravidum. Medial Kadın Doğum Dergisi 1993; 9: 7-8.
 
 Kadanalı S, Erten O. Türkiye’de nöral tüp defekti ve bununla ilişkili anomali insidansı. Kadın Doğum Dergisi 1993; 8: 225-29.
 
 Kadanalı S, Güney M, Erten O. İkizlerde büyüme farklılıkları ve bebek cinsiyetinin etkisi. Kadın Doğum Dergisi 1993; 9: 170-2.
 
Kadanalı S, Önvural A. Jinekolojide gonadotropin releasing hormon analoglarının klinik kullanımı. Medikal Magazin 1993; 94: 73-8.
 
Kadanalı S, Önvural A, Erten O. Doğum kilosunu etkileyen faktörler. Perinatoloji Dergisi 1994; 2: 89-93.
 
Kadanalı S, Ömer Ali M, Bayata Ö, Erten O. Postmenopozal progesteron challenge testi. Kadın Doğum Dergisi 1995; 10: 230-2.
 
Kadanalı S, Küçüközkan T, Karabatak R, Erten O. Persistan gestasyonel trofoblastik hastalıkların erken tanısında CA-125 ve ferritin. Yeni Tıp Dergisi 1995; 12: 332-34.
 
Kadanalı S, Küçüközkan T, Kumtepe Y, Önvural A. Alt segment transvers sezaryen operasyonlarında uterusun tek kat kontinu, kitlemeyen sütürle onarılması. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler Dergisi 1995; 6: 109-11.
 
Kadanalı S, Küçüközkan T, Önvural A. Rüptüre olmamış gebeliklerin tedavisinde tek doz metotreksat. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1995; 9: 49-52.
 
 Kadanalı S, Küçüközkan T, Kumtepe Y. Doğumun 3. döneminin kısaltılması ve postpartum kanamanın azaltılmasında misoprostol. Kadın Doğum Dergisi 1996; 11: 180-2.
 
 Kadanalı S, Suma S, Polat P, Küçüközkan T, Küçük M. Pelvik tümörlerin tanısında konvansiyonel ultrasonografi ve CA-125 ile renkli dopplerin karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 1996; 12: 31-4.
 
 Kadanalı S, Demir N, Apaydın Ş. In-vitro relaxant effects of gentamicin and clindamycin on human myometrium at term: A preliminary study. The New Journal of Medicine 1996; 13:2- .
 
 Kadanalı S, Küçüközkan T, Kumtepe Y, Küçük M. İkinci timester gebelik sonlandırılmasında misoprostol. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik 1996;6 :131-133.
 
 Kadanalı S. Literatürde bir gezinti. Kadın Doğum Dergisi 1996; 12: 1-3.
 
 Kadanalı S, Okur A, Küçüközkan T, Dikbaş L. Preeklampsi ve osteoporoz.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 11:52-55.
 
 Küçüközkan T, Sönmez S, Kadanalı S, Kavaklı AD, Atmaca R. Ritodrin uygulanan gebelerin preterm gebeliklerinde asfiksi indikatörü olarak kord kanı pH , kan gazları, kreatinin fosfokinaz ve MB izoenzimi analizi. J Turgut Özal Med Cen 1996; 3: 101-106.
 
 Çiftçioğlu MA, Kadanalı S, Eşrefoğlu M, Erman Z. Preeklamptik gebelerde göbek kordonu histopatolojik değişiklikleri. Atatürk Üniv. Tıp Dergisi 1996;28: 216-219.
 
 Kadanalı S. Doğumda epizyotomi ve perine   yırtıklarının önlenmesinde yeni                                 profilaktik perine sütürü tekniği. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 10: 240-244.
 
 Kadanalı S, Küçüközkan T, Bukam B. Yüksek doz kortikosteroid tedavisinin HELLP sendromu seyri üzerine olumlu etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1997: 11: 55-58.
 
 Kadanalı S. Anadolu’da doğumla ilgili folklor.Kadın Doğum Dergisi 1997; 13: 59-63.
 
 Ersoy B, Kadanalı S. Preeklampside erken teşhis ve profilaksi . Kadın Doğum Dergisi 1997; 13: 13-18.
 
 Suma S, Polat P, Kadanalı S, Barut HC, Eren S, Boran B. Farklı iki populasyonda gebelerde fetoplasental dolaşımın renkli doppler görüntüleme ile değerlendirilmesi. Türk Radyoloji Dergisi 1997; 32: 18-22.
 
Öztaş S, Kadanalı S, Sönmez S, Korkmaz M, Batat İ. A case report. A stillbirth with Robert-SC phocomelia syndrome. Yeni Tıp Dergisi 1997; 11: 32-34.
 
Küçüközkan T, Sönmez E, Kadanalı S, Işık A. Komplike gebeliklerde klamidya infeksiyonunun prevalansı. Karadeniz Tıp Dergisi 1997; 13: 59-63.
 
Kadanalı A, Çelebi S, Aydos S, Kadanalı S, Ayyıldız A. Erzurum’da hepatit B virusunun perinatal geçiş sıklığı. A Üniv Tıp Derg 1997; 29: 450-52.
 
Baltacı V, Akyol D, Kadanalı S. Risk assesment and prenatal diagnosis in a recent pregnancy in a family with a child with Down syndrome due to t (21q; 21q). Tr J Med Scien 1997; 29: 705-706.
 
 Kadanalı S. Dev bir over tümörünün çıkartılması. Jin Obstet Derg 1999;13: 185-189.
 
 Polat P, Erem T, Koç M, Suma S, Eren S, Kadanalı S.Tamoxifen tedavisi alan meme kanserli hastalarda endometriyal kalınlık ve uterus boyutlatının US ile değerlendirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6: 191-194.
 
Gürsan N, Kadanalı S, İngeç M, Ektopik gebelik ve endometrial değişiklikler.Van Tıp Dergisi, 2000; 7:90-93
 
 Kumtepe Y, Börekçi B, Kadanalı S. Prenatally Dıagnosed Lımb Body Wall Complex. Türk Alman Jinekoloji Derneği Dergisi.2002 : 9; 24-27.
 
 Kumtepe Y , Kadanalı S , İngeç M, Coşgun S, Börekçi B: Klomifen Sitrat Dirençli Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Kronik Düşük Doz Step-up Protokolü ile Ovülasyon İndüksiyonu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2002; 14: 53-57.
 
 Kumtepe Y, Acun İ, Börekçi B, İngeç M, Kadanalı S. D3 İnhibin-B ve FSH’nın İnfertil Çiftlerde Ovarian   Rezervi Belirlemedeki Rolü. Türk Alman Jinekoloji Derneği Dergisi.2002; 4:46-49
 
 İngeç M, Kumtepe Y, Börekçi B, Kadanalı S. Tuboovarian Abse: 24 vakanın analizi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004:18; 162-165.
 
İngeç M, Kumtepe Y, Özdiller O, Coşgun S, Kadanalı S. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2004;14: 96-100
 
Kumtepe Y, İngeç M, Coşgun S, Kadanalı S. 2000  yılına kadar son 10 yılda kliniğimizde takip ve tedavisi yapılan obstetrik hastaların epidemiyolojik incelemesi ve maternal mortalite oranları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004; 18:89-96.
 
İngeç M, Kumtepe Y, Börekçi B, Kadanalı S, Salman S. Tuboovarian Abse: 24 Vakanın Analizi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004; 18:162-5.
 
İngeç M, Kumtepe Y, Coşgun S, Kadanalı S. Omfalosel ve Nöral Tüp Defekti: Olgu Sunumu. Kadın Doğum Dergisi 2004; 3:353-5.
 
İngeç M, Kumtepe Y, Börekçi B, Kadanalı S. Ekstrauterin Yerleşimli Rahim İçi Araçlara Yaklaşım. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2004; 14:258-61.
 
İngeç M, Alıcı HA, Kumtepe Y, Kadanalı S. %5 Mannitol Kullanılan Operatif Histeroskopi Komplikasyonu: Aşırı Sıvı Yüklenmesi ve Hiponatremi. J Turkish German Gynecol Assoc 2004; 5:290-3.
 
İngeç M, Börekçi B, Bıkmaz HŞ, Kumtepe Y, Kadanalı S. Miad gebelikte maternal uterin ve fetal umblikal arter kan akım hızlarının latent ve aktif fazlarda değişimi. Kadın Doğum Dergisi 2004; 3:425-8.
 
İngeç M, Kumtepe Y, Kadanalı S. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum: 5 Yıllık Sonuçlar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004; 18:236-40.
 
İngeç M, Börekçi B, Nazik H, Kadanalı S. Şiddetli preeklampsi ve eklampsili gebelerde serum demir parametrelerindeki değişimler. Kadın Doğum Dergisi 2005; 3:495-500.
 
Kumtepe Y, İngeç M, Uluğ P, Nazik H, Kadanalı S, Pirim İ. Şiddetli Preeklamptik ve Normotansif Gebelerde Faktör V Leiden Mutasyon Sıklığı. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2005; 19:17-21.
 
İngeç M., B. Börekçi, Ü. İsaoğlu, Y. Kumtepe ve S. Kadanalı. Hellp sendromu ve komplikasyonlar, trombosit seviyesinin prognoza etkisi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 74-80 (2005).
 
İngeç M., B. Börekçi, Y. Kumtepe ve Kadanalı S. İkinci Üç Ayda Multiple Anomali Tespit Edilen Trizomi 13 Olgusu,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 246-249 (2005).
 
İngeç M., Y. Kumtepe ve Kadanalı S “Gebelikte Görülen Uterus Rüptürüne Bağlı Maternal ve Perinatal Sonuçlar,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 15, 66-71 (2005).
 
İngeç M., Y. Kumtepe, B. Börekçi, Z. Bebek ve Kadanalı S “2001-2003 Yıllarındaki 81 Eklampsi Vakasının Maternal ve Perinatal Sonuçları,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 19, 135-141 (2005).
 
İngeç M., Ü. İsaoğlu, B. Börekçi, Y. Kumtepe ve Kadanalı S “Histerektomili Kadınlarda Östrojen Replasman Tedavisinin Lipid Profiline Etkisi,” Türk Fertilite Dergisi, 13, 78-83 (2005).
 
İngeç M., H.Ş. Bıkmaz, B. Börekçi, Y. Kumtepe ve Kadanalı S “Oksitosin ve Prostaglandin E1 ile Yapılan Aktif Doğum İndüksiyonunda Doppler Akım Değişikliklerinin Karşılaştırması,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 20, 52-8 (2006).
 
İngeç M., B. Börekçi, M. Yılmaz ve Kadanalı S “Adolesan Gebeliklerde Anne Yaşının Perinatal Sonuçlara Etkisi,” J. Turkish German Gynecol. Assoc. 6, 290-5 (2005).
 
Börekçi B., RA. Al, M. İngeç, N. Gürsan, Kadanalı S Overin Primer İnsular Karsinoid Tümörü,” Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2006; 9:106-9
 
 
Börekçi B., O. Aktaş, M. İngeç, Kadanalı S Sağlık Personeli Yardımsız Doğumlarda Gelişen Puerperal Endometrit Olgularında Mikrobiyolojik Analiz ve Tedavi Sonuçları,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2007; 21:37-41
 
 
Börekçi B., Z. Bebek, M. İngeç, Kadanalı S “HELLP Sendromlu Hastaların Tedavisinde Postpartum Kortikosteroid Kullanımının Etkileri,” The Journal of the Turkish German Gynecological Association 2008; 9:79-83


<< Anasayfa'ya Dön

Etiketler :