TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARININ ÖNLENMESİNDE TÜP BEBEK YÖNTEMİ İLE PGS(PREİMPLANTASYON GENETİK TARAMA) YAPILMASI FAYDA GETİRMİYOR

Tekrarlayan gebelik kayıpları ile ilgili yapılan araştırmalardan sonra yaklaşık vakaların % 50 sinde herhangi bir sebep bulunamamaktadır. Açıklanamayan tekrarlayan düşük olan bu olgularda bazı klinikler tüp bebek tedavisi önererek PGS( preimplantasyon genetik tanı) yöntemi ile sağlıklı embriyoyu seçerek canlı doğum oranını artırdıklarını iddia etmektedirler.

Bu amaçla yapılan tıbbi testler sonucu açıklanamayan düşükleri olan kadına tüp bebek uygulanmakta, oluşturulan embriyolardan bir hücre alınarak bu embriyonun kromozomlarına bakılmakta böylece sağlıklı embriyo bulunarak bu annenin rahimine transfer sonucu canlı doğum beklenmektedir. Bu amaçla daha önceleri  3. gün embryodan bir hücre alarak FISH yöntemi ile 3,5,9 sayıda kromozoma bakma yöntemi(PGD denirdi)etkisiz bulunduğundan günümüzde kullanılmamaktadır. Günümüzde bu konuda daha başarılı olduğu bilinen 5. gün embryo biopsi(trophoektoderm biopsisi) ile hücre alma ve  aCGH(array comparative genetik hibridizasyon) yöntemi ile 24 (bütün)kromozoma bakılan PGS (preimplantasyon genetik tarama )yöntemi uygulanmaktadır.

Amerika Stanford Üniversitesi’nden araştırıcılar açıklanamayan tekrarlayan düşükleri olan hastaları 2 gruba ayırarak; 1. Gruba (118 kadın) tüp bebek ve PGS, 2. gruba hiçbir şey yapmadan beklemeyi karşılaştırmışlar ve 6 ay sonunda gebelik oranlarını karşılaştırmışlar. Human Reproduction dergisinde yayına kabul edilen bu araştırma sonuçları konuya farklı bir ışık tutmaktadır.

Tablo 1: IVF-PGS ve bekleme grubunun klinik sonuçlarının karşılaştırılması

 

IVF-PGS GRUBU (198 GİRİŞİM)

BEKLEME GRUBU (202 GİRİŞİM)

İSTATİKSEL ANLAM P DEĞERİ

Klinik Gebelik Oranı

88-  % 44

104 - % 51

0.16  -Anlamsız

Canlı Doğum Oranı

63 – % 32

68-  %34

0.75 -Anlamsız

Düşük Oranı

18-  % 20

25 -  % 24

0.61 - Anlamsız

Kimyasal Gebelik Oranı

5  - % 6

6 -  % 6

1.00 - Anlamsız

Dış Gebelik Oranı

2  - % 2

1  -  % 1

0.59 - Anlamsız

Gebe kalma  süresi ort.

6.5 ay

3 ay

Anlamsız

 

Tabloda görüldüğü üzere IVF-PGS yapılan grupta % 44 gebelik oranı olurken hiçbir şey yapmadan beklene grupta % 51 gebelik oluşmuştur. Ayrıca her iki grup arasında gerek canlı doğum oranı ver gerekse düşük oranı açısından bir fark oluşmamıştır.

İşin maliyeti konusunda bir karşılaştırma olmasa da bekleme grubundan çok fazla bir para harcanacağı bilnmektedir. Bu hastalara tüp bebek ücretini yanı sıra PGS işlemi için embryo başına yaklaşık 300 dolarlık ülkemizde ilave bir ücret olduğunu da hatırlatmak isterim.

Tekrarlayan düşüğü olan kadınlar bir an evvel tüp bebek yaparak bu sorunu hemen çözme  şeklinde ki arayışlara da  fayda getirmemektedir. IVF-PGS yönteminin süreyi kısaltmadığını, tam tersine hiçbir şey yapmadan bekleyen grupta doğal yoldan daha kısa sürede ortalama 3 ayda ( IVF-PGS de 6 ay) gebe kalındığı görülmüştür.

IVF-PGS yapılan grupta % 20 oranında, bekleme grubunda  ise% 24 oranında düşük olmaktadır. Bir anlamda IVF-PGS  yöntemi ile gebe kalınsa da yine düşük olabilmektedir.

 

Sonuç olarak gerek bu yeni bilimsel yayın ve gerekse daha önceki bilgi birikimimiz açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlara tüp bebek ve PGS yapmanın bir fayda sağlamayacağını, boş yere bu amaçla para harcanmamasını söyleyebiliriz.<< Anasayfa'ya Dön

Etiketler : ,