Güncel embriyo seçme teknikleri: Eskiden beri kullanılan yöntemler, embriyoları mikroskop altında inceleyerek, hücre sayısı ve şekillerine bakarak en “kaliteli” olanı seçmek şeklindedir. Embriyoların kromozomal ( genetik ) olarak normal olup olmadığını veya yaşama şansını değerlendirmek, ancak biyopsi yoluyla alınan bir veya iki hücrenin pre-implantasyon genetik tanı yöntemiyle incelemesi ile mümkün olabilmektedir. Ancak bu yöntemin uygulanması için de geçerli bir sebep olması gerekmektedir. İleri anne yaşı, genetik bir hastalık taşıyıcığı, tekrarlayan gebelik kayıpları vs. gibi.

Oysa bugün artık metabolomiks dediğimiz yöntemle, bilimsel anlamda en uygun embriyoyu risk oluşturmadan seçmek mümkün. Henüz tam olarak rutin uygulamaya girmemiş olan ve araştırılan bu yöntemle hangi embiryonun tutunabileceğini de büyük olasılıkla kestirmek mümkün olabilecektir.

Metabolomiks ve tutunabilirlik: Nasıl bir insanın kan tahlillerini, idrarını, dışkısını değerlendirir ve kişinin genel sağlık durumu hakkında önemli bilgiler elde edebilir isek, embriyolar için de aynı mantıkla metabolizmalarını, yani ne tükettiğini ve içinde geliştiği ortama ne salgıladığını inceleyerek sağlığı ve tutunabilirliği hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Yani transfer edilecek en uygun embriyoyu, embriyonun içinde geliştiği ortamı inceleyerek, daha sağlıklı olarak seçebiliyoruz.

 

 

 << Anasayfa'ya Dön

Etiketler : , , ,