Rahim içinde tüp bebek (invivo kültür sistemi)
Tüp bebekte doğal vücut içi(invivo)yöntem
Embriyoların anne rahmi içerisinde gelişmesi, buradan salınan sıvılar ve faydalı geliştirici ajanlara maruz kalması uzun süreden beri üzerinde çalışılan konudur. Tüp bebek laboratuvarı bütün teknolojik gelişmelere rağmen hiçbir zaman embriyonun doğal geliştiği yer olan anne rahmi kadar elverişli bir ortam olamamıştır. Anne rahminde embriyo gelişirken bilinemeyen bir çok büyüme ve geliştirme faktörü ile etkileşmekte ve mükemmel bir kontrolden geçmektedir.

Bu amaçla geliştirilen Anecova sistemi geçirgen bir zara sahip kapalı bir sistemden oluşmakta ve embriyolar bu kapalı sitem içinde tüp bebek laboratuvarı yerine anne rahmine konmaktadır.
İlk yapılan çalışmalar çok umut verici sonuçlar vermiştir, hem bu sistem içerisinde embriyolar dah iyi gelişmiştir hem de bu embriyoların rahime tutunma şansı daha yüksek olmuştur. Anecova adı verilen bu sistemin ilk uygulandığı hastalarda iyi sonuçlar vermesi üzerine sistemin daha iyi değerlendirilmesi için çok merkezli bilimsel çalışmalar planlanmıştır. Şu anda Danimarka ve Belçika’da bir çok merkezde bu rahim içi tüp bebek yöntemi denenmektedir ve devam eden çalışmada ilk sonuçlar çok yüz güldürücüdür.

Rahim içi doğal tüp bebek yönteminde kadında klasik olarak yumurta geliştirme tedavisini takiben ultrason eşliğinde yumurtalar dışarı alınmakta ve spermler ile birleştirilmektedir. Bu işlemden sonra hemen yumurta toplandığı gün embryo transfer kateterine benzeyen ve geçirgen bir zarla kaplı Anecova aracının içerisine konulan embriyolar rahim içine araçla beraber bırakılmaktadır. Burada rahim içi ortam tüp bebek laboratuvarındaki inkübatör ve besiyerlerinin yerini almakta, doğal olarak salınan rahim içi sıvılarla embriyo etkileşmektedir. Annenin doğal rahim içi oratnmı embriyonun sağlıklı gelişmesi için en ideal ortamı oluşturmakta ve embriyo gelişimi tamamen doğal şartlarla kontrol edilmektedir. Daha sonra 2. veya 3. gün embriyoların yüklenmiş olduğu bu kapsül rahimden dışarı çıkarılarak embriyoların laboratuvarda gelişim özellikleri incelenmekte bir veya iki tanesi artık anne rahmine tutunarak gebelik oluşması için transfer edilirken geriye kalan sağlıklı embriyolar dondurularak saklanmaktadır.

Halen Belçika ve Danimarka’da devam eden vücut içi embriyo geliştirme sistemi çalışmaları sonuçlandığında uzun zamandır hayal edilen bu sistemin rutin kullanımı gündeme gelebilecektir.<< Anasayfa'ya Dön

Etiketler : ,