Eski Çin filozosine göre hastalık vucutta Yin ve Yang dengesinin bozulmasına bağlıdır. Yin negatif yani sedatif güçleri, Yang pozitif yani stimüle eden güçleri temsil eder ve ikisi arasında dengeli bir uyum vardır. Hastalık halinde bu iki güçten birinin digerine göre baskın duruma geçtigi düşünülür. Bu Yin ve Yang iç içedir,birbirinden ayrılmaları imkansızdır.Bu dengesizligin düzeltilmesi seçilmiş akupunktur noktalarının iğnelenmesi ile gerçekleşebilir.

Enerji yani Çince Tsri, iki ana bölümden oluşmaktadır.Bunu batı tıbbiyle açıklamak istersek simpatik ve parasimpatik sinir sistemiyle kıyaslayabiliriz. Çeşitli enerji kaynakları bulunur. Konstitüsyonel enerji ve besin maddeleri ile alınan enerji gibi. Bu enerjiler arasında devamlı bir bağlılık ve degişme ilgisi mevcut olup , enerji akışındaki aksaklıklar ise hastalıklara sebep olmaktadır.Yani hastalıklar bu dengedeki bozuklukların dışa vurmasıdır.Akupunktur uyğulanarak şahıs degişik yöntemler ile meridyenler arasındaki denge bozukluğunu tesbit edip, tedavi etmeye gayret eder.Gaye bozuk olan dengenin düzeltilmesidir.

Enerji kanallarına meridyenler adı verilir.Bu kanalların içinde enerji hiç ara vermeden 24 saat dolaşmaktadır. 6 adet vucudun ön tarafında 6 adet arka yüzünde seyreden ve simetrik 12 çift meridyen vardır.

Bazı bilim adamlarına göre Akupunktur yöntemi, orğanizmanın bozulmuş enerji dengesini düzelterek etkili olmaktadır.Canlı varlıkların yaşamlarını devam ettirmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır.Enerji orğanizma içinde üretilir.Enerji üretiminde besin maddeleri kullanılır.Gıdalarla alınan bu maddeler sindirim sisteminin çeşitli katlarından geçerken birçok sağlının etkisi altında kalarak en küçük yapıtaşlarına kadar yıkılır.

Biyoenerji yani “evrensel yaşam gücü” kavramına; zamanında Doğu Avrupa ülkelerinde, özellikle Çekoslovakya ve Sovyetler Birliği’nde parapsikolojik araştırmalarda bulunmuş bilim adamları tarafından verilmiş olan bir addır. Terimi günümüzde yaygın olarak kullanıldığı gibi “biyolojik kaynaklardan türetilmiş materyellerden edinilen tüketilebilir enerji” anlamında kullanmamış bu araştırmacılara göre, biyoenerji, canlıların bedenlerinden, özellikle insan bedeninden çıkan, her şeye bağlanan, denetlenebilen ve yönlendirilebilen bir enerji türüdür; psikokinezide ve benzeri psişik fenomenlerde esas rolü bu enerji oynar.

Özellikle Çin tıbbı kaynaklı akupunktur ve bio enerji tüp bebek başarısın artırdığına dair bilimsel çalışmalar vardır. Hatta akupunktur ile % 25 daha fazla gebelik elde edildiği iddia edilmektedir. Bu zararsız uygulamaların ister kişinin psikolojisini etkilesin, isterse telkinyöntemi ile etkili olsun ulaşılabildiği yerlerde tüp bebek hastalarına uygulanmasında sakınca yoktur. Bu tip yaklaşımlar tamamen bel bağlanacak yöntemler olmayıp, destek tedavileri olarak görülmktedir.<< Anasayfa'ya Dön

Etiketler : ,