Rahim içi bakteri florası(endometrial microbiata) tüp bebek başarı şansını etkiliyor

American Journal of Obstetrics and Gynecology dergisinde yeni yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre rahim içindeki flora(endometrial microbiata) da bulunan mikroplar tüp bebek başarısı şansını etkiliyor.

Çalışma İspanya’nın önde gelen tüp bebek kliniklerinden IVI de yapıldı. Araştırıcılardan Carlos Simon, araştırmalarında rahim içindeki(endometrial) floranın(mikropların) vaginadakinden farklı olup olmadığın, ayrıca tüp bebek tedavisinde ortaya çıkan  hormonal değişimler ile bu floranın değişip değişmediğini incelediklerini belirtmiş.

Araştırmada çocuğu olan 23 kadının adet döngüsüne göre rahim içinin gebeliğe hazır olmadığı(prereseptif) ve gebeliğe hazır olduğu(receptif) dönemlerde hem rahim içinden hemde vaginadan örnekler alınmış. Çalışmanın diğer kolunda ise tüp bebek yapılan 35 kadının aynı dönemlerde rahim içi ve vagina sıvısından örnekler alınarak burada ki mikropları yani floranın ve rahim içi dokunun (endometrium resetivitesi) genetik incelemisi yapılmış.Zaten bu gurubun(IVI) ürettiği ERA testi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan kadınlarda bireyselleştirilmiş embryo transferi zamanının tespiti için ticari kit olarak bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili yazıyı da web sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Araştırmacıların ilk bulgusu rahim içindeki flora ile vagina floranın farklı olduğunun ortaya konması olmuş.Diğer ve daha ilginç olanı ise laktobasil -ki bunu yoğurt, kefir gibi gıdalarda bulunan bakteri cinsleri olarak biliriz ve normal kadın vaginal florasında da bulunması gerekir- içeren florası bulunan kadınların laktobasili olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında laktobasilli endometrial floralı kadınların tüp bebek uygulamasından  gebe kalma şanslarının daha yüksek olduğunu gösterilmesi olmuştur.

Bu araştırma öncesine kadar steril(mikropsuz) olarak bildiğimizi rahim içinin (endometrium) aslında bakteri içerdiğini öğrenmiş olduk.Literatürde ilk defa bu çalışma ile rahim içinde faydalı bakterilerin laktobasillerin olmasının gebelik şansını artıtdığı gösterilmiş oldu. Belki de çocuk isteyen çiftlere tedavi önce endometrial flora yeni çıkan testlerle (microbiome,virome, fungome, epigenome, and metabolome) bakıldıktan sonra eğer varsa flora bozukluğu düzletilecek ve tedaviler daha sonraya ertelenebilecektir. Bu çalışmadan sonra rahim içi floranın(microbiata)  ilaçlarla, probiyotiklerle veya gıdalarla değiştirilip değiştirilemeyeceği, bu flora değişikliğinin tüp bebek ve doğal yoldan gebe kalma şanısnı artıtrp artırmayağı çalışmaları muhtemele yapılacaktır. Bu tip çalışmaların sonuçları çıkana kadar henüz bu yönde bir öneri için erken diyebiliriz.

 << Anasayfa'ya Dön

Etiketler : ,