Menide sperm hücresi bulunamamasına azospermi denmektedir. Bu başlıca 2 sebepten kaynaklanabilir:
1.Obstruktif tip; yani sperm testiste üretiliyor ancak kanallar tıkalı olduğu için dışarı atılamıyor
2. Sperm üretim yokluğu; bu problem spermiz az veya hiç üretilmemesi arasında bir yelpazede değişir.


Sebepleri arasında en sık obstruktif tipte kistik fibroz , enfeksiyon ve ameliyat konpmlikasyonu olabilir. Sperm üretim azlığının bir kısmı genetiktir, Kleinfelter sendromu, Y kromozom delesyonları örnek verilebilir. Bu konuya erkek kısırlığı bölümünde değinilmiştir.
Menide sperm bulunamadığı durumlarda cerrahi yollarla testis içinden sperm elde edilebilir. Sperm bulmak için değişik yöntemler kullanılabilir. Testiste sperm üretiminin varlığı, uygulanan testlerle belirlenmişse, TESA tekniği, yani iğne ile testisten sperm aspirasyonu uygulanmaktadır. Testiste sperm üretiminin gerçekleşip gerçekleşmediği net olarak teşhis edilemediyse mikro - cerrahi yöntemi ile Mikrodisseksiyon Testiküler Sperm Ekstraksiyonu(Mikro TESE) ile sperm elde edilebilir.


Mikrodisseksiyon Testiküler Sperm Ekstraksiyonu(Mikro TESE)
MikroTESE yöntemi mikrocerrahi gerektiren bir tekniktir. Cerrahın daha önce bu konuda deneyim sahibi olması işlemin başarısını artıracaktır.
Mikroskobunun 30 kat büyütme avantajından yararlanılarak sperm üretiminin gerçekleştirildiği tubulus adı verilen ince borucuklar ameliyat mikroskobu altında büyütülür ve büyük opak beyazımsı tübüller ayırt edilir.Bu tübüller daha fazla spermatogenik olarak aktif germ hucreleri icermektedir. Sperm bulunma olasılığı yüksek olan bu tübüller ürolog tarafından alınır. Bu tübül embriyolog tarafından parçalanır, tübül içindeki spermlerin dışarıya çıkması sağlanır ve daha büyük büyütmeli (200-400 kat) bir mikroskop altında sperm aranır. Eğer alınan tübül sperm içeriyorsa , sperm elde etmek amacıyla hazırlanır. Hazırlanan spermler mikroenjeksiyon uygulanan mikroskopta ICSI uygulamak amacıyla toplanır.<< Anasayfa'ya Dön

Etiketler : , , , ,