Erkeklerde ki infertilite ile androloji bilim dalı ilgilenmektedir. Öncelikle basit yöntemlerle erkek faktörüne bağlı infertilite düzeltilmeye çalışılır, başarılı olunamadığında yardımcı üreme teknikleri(ÜYT) devreye girer.


Erkeğe ait kısırlık nedenleri arasında en önemli 3 tanesi:
1. Nedeni bilinmeyen sayı, hareketlilik ve yapısal bozukluklar (idiopatik oligoasthenoteratospermi-idiopatik OATs)
2. Testislerden kirli kanı taşıyan damarların yetmezliği (varikosel)
3. Menide hiç sperm olmamasıdır (azospermi) 

Bunlardan varikosel ve azospermi site içindeki diğer yazılarımda detaylı olarak irdelenmiştir.
Spermin nedeni bilinmeyen sayı, hareketlilik ve yapısal bozukluklarının tedavisi için bugüne kadar çok sayıda tedavi seçeneği denemiştir. Bunların arasında antiöstrojenler (klomifen sitrat), androjenler (testosteron), antioksidanlar (E ve C vitaminleri), kortikosteroidler,ve hareketlilik artırıcı ajanlar (Padutin, Kallikrein) sayılabilir. Yapılan kontrollü ve plasebo karşılaştırılmalı (bir gruba etkin madde diğer gruba ise aynı görsellikte hazırlanmış nişasta veya şeker verilmesi) çalışmalarda yukarıda sayılan bu ajanların hiçbirinin faydalı olduğu gösterilememiştir. Bu nedenle biz kullanımlarını önermiyoruz.


Peki nasıl tedavi edeceğiz?

Düzensiz beslenen ve sigara içen erkeklerde E vitamini kullanımı önerilebilir. Sigara içimin azaltılması veya tercihan kesilmesi, dar iç çamaşırlarının giyilmemesi, uzun süreli hareketsiz kalınmaması ve daha sağlıklı bir yaşam biçiminin benimsenmesi önemlidir. Düzensiz beslenen ve sigara içen erkeklerde E vitamini kullanımı düşünülebilir.
Bugün için kabul gören görüş erkeği tedavi etmek değil mevcut spermini kullanmak şeklindedir. Eğer kendiliğinden gebeliğe olanak tanıyan bir sperm analizi varsa, kadının yaşı genç, ve evlilik süresi kısa ise bir süre daha beklenebilir. Toplam hareketli sperm sayısı 10 milyonun üzerinde ise aşılama yapılabilir. Uygulama başına gebelik oranı %10 civarında olup aşılamaya başlayan her 10 çiftten 2-3 tanesi 3 deneme sonundan gebe kalır. Aşılama toplamda 3 defadan fazla yapılmamalıdır. Gebe kalamayan kadınlarda daha fazla tekrar edilmesinin yararı yoktur. Erkek kısırlığında en etkin tedavi tüp bebek ve mikroenjeksiyondur. Kadının da genç olduğu ve yumurtalık kapasitesinin iyi olduğu durumlarda başarı çok yüksektir. Başarı böyle çiftlerde %60’lara kadar çıkmaktadır.
İnfertilite nedeniyle tetkik edilen çiftlerde ÜYT'in kullanılmasına karar verilmesinde erkek faktörünü düzeltebilecek ve fizyolojik yollardan gebeliği sağlayabileceği şartları kazandıracak her türlü diğer tedavi alternatifleri gözden geçirilmelidir.

Daha önce azoospermi nedeniyle takip edilirken TESE - ICSI uygulanmasına karar verilmiş bazı erkekler transrektal ultrasonografi (TRUS) ile değerlendirildiğinde ejakulatör kanallara bası yapan ve azoospermiye neden olan bir orta hat kistine rastlanılabilir. Kistin USG eşliğinde transrektal yolla boşaltılması sperm parametrelerini normale döndürerek spontan gebelik şansı elde edilebilir. Plasebo kontrollü ve randomize beş çalışmanın meta-analiz sonuçlarını bildiren bir çalışmada , oral kallikrein kullanımının gebelik oranlarını anlamlı derecede artırdığı gösterilmiştir. Astenozoospermik infertil 51 erkekte de serbest oksijen radikallerinin araştırılmasını takiben, oral vitamin-E kullanımının spermatozoada malondialdehyde düzeyini anlamlı derecede düşürerek zararlı antioksidan etkiyi azalttığı ve neticede plasebo alan olgularda %0 olmasına karşın, tedavi gören hastalarda %21 oranında spontan gebelik elde edildiği gözlenmiştir .

Bütün bu sonuçlar, erkek faktörünün detaylı bir değerlendirime tabi tutulduğunda ya da belirli bir süre tedaviye alındıklarında, bazı infertilite olgularında ÜYT'e gerek kalmadan spontan gebeliğin elde edilebileceğini, bu şekilde gereksiz yere kadının hormonal veya girişimsel manipülasyonlarına gerek kalmayacağını , ayrıca ekonomik yönden de koruyucu olunabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. O halde, infertil çiftlerde ÜYT kararı verilirken tam bir androlojik değerlendirim'e gereksinim vardır. Ancak bütün tetkikler yapılıp başka tedavi seçeneği kalmadığı anlaşıldıktan ve belgelendikten sonra tedaviye geçilmesi uygun olur.
 << Anasayfa'ya Dön

Etiketler : , , , ,