Son yıllarda yumurtalık rezervinin belirlenmesinde AMH seviyelerine bakılması yoğun olarak kullanılır hale gelmiştir. AMH seviyesine bakarak rezervin az olduğunu söylemek hastalarımız için yeterli olmamaktadır, çünkü hastalarımız kendinde bulunan AMH seviyesine göre gebe kalma şansını merak ederler. Daha da önemlisi kadın AMH seviyesine göre çocuk doğurabilmek için önünde kaç yılı kaldığını, bir anlamda menopoza ne zaman gireceğini bilmek istemektedir.

AMH değeriyle menopoz yaşını belirlemek tabii ki tıp literatürünün ve araştırmacıların merak konusu olmuştur ve bu konuda bir çok çalışma yapılmaktadır. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki böyle bir araştırma için zamana ihtiyaç vardır. Basitçe AMH seviyesi belirlenen kadınlar yıllarca takip edilerek menopoza girmeleri beklenecek ve bu veriler toplanarak bir istatiksel değerlendirme ile hangi AMH değerinde kaç yıl sonra menopoz olacağı verisi elde edilerek, tıp literatürüne sunulacaktır.

AMH seviyelerini izleyen ilk çalışmalar AMH –menapoz yaşını sabırsızlıkla bekleyen tıp literatürüne önce ilk izlenimlerini sunmuşlardır. İlk çalışmanın verileri şöyle idi: AMH seviyesi 0.6 olan kadınlar 6 yıl menopoza girmemektedir. Bu sabırsız çalışmanın ilk sonuçları olsa da yine de çoğu kadının yüreğine su serpmiştir.

Daha sonra yapılan ve 13 yıllık izlemi olan çalışmanın sonuçları konuya değişik bir açıdan bakmamız gerektirdiğini göstermiştir. Çünkü aynı AMH seviyesinin değişik yaş gruplarında menopoz yaşını belirleme değerinin farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı AMH değeri bulunan iki kadından yaşı genç olan kadın daha geç menopoza girerken yaşı daha ileri olan daha erken menopoza girmektedir.

ABD Pennslyvania ‘da Freeman ve arkadaşlarının çalışmasına göre; AMH seviyesi 0.2 ve daha düşük olan kadınlar incelendiğinde yaşları 45-48 aralığında olanlar ortalama 6 yılda menopoza girerken, yaşları 35-39 arasında olan kadınlarda ise ortalama 10 yılda menopoza girilmektedir.

Yüksek AMH değerlerinin menopoz yaşının belirleme değerleri de şöyle bulunmuştur. Mesela AMH seviyeleri 0.7 -1.5 arasında olan kadınlardan yaşları 45-48 olanlar ortalama 9 yılda menapoza girerken, yaşları 35-39 olanlar yaklaşık olarak 13 yılda menopoza girmektedirler.

AMH seviyesini laboratuvarlar 3 ayrı yöntemle ölçmektedir ve yönteme bağlı değişik değerler gelebilmektedir. Ayrıca her laboratuvarda test yapılmadığı için çoğu laboratuvar hastadan kanı aldıktan sonra bu laboratuvarlar göndermektedir. Bu ulaşım sırasında uygun şartlarda kan nakil edilmediğinde AMH değerleri yanlış çıkabilmektedir. Glasgow’dan Richard Fleming alınan kanın saklama koşullarına göre değerlerin değiştiğini göstermiştir.

Hekimler hastalarını gebe kalma şanslarını veya over rezervlerini tek bir testle değerlendirmemeli, kadının yaşı, yumurtalıklarının ultrason görünümü ve diğer laboratuvar testleri ile ortak değerlendirerek bir kanıya varmalıdırlar.<< Anasayfa'ya Dön

Etiketler : , ,